DUYURU

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİNİN TEMEL İLKELERİ VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ PROGRAMI

Ankara
21.05 - 24.05
08:00 - 19:00

Psikiyatri asistan ve uzmanlarına yönelik olarak Abdi İbrahim İlaç firması sponsorluğunda Bilişsel davranışçı psikoterapiler derneği (BDPD) eğitim programının birinci modül kuramsal eğitimi gerçekleştirilecektir. Katılımcılar toplamda 50 psikiyatri uzmanı veya uzmanlık öğrencisinden oluşacak olup bu eğitim etkinliğinin katılımcıları Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından belirlenecektir. Eğitim, Bilişsel davranışçı psikoterapiler derneği (BDPD)’nin uzman eğiticileri tarafından gerçekleştirilecek olup ayrıntılar aşağıdadır.

 

PROGRAM

 

21.05.2015

 • Bilişsel Davranışçı Terapide yeterlilik ve sertifikasyon K. Özdel 1 saat
 • Bilişsel Davranışçı terapi: tarihsel gelişim Davranışçı Kuramlar M. H. Türkçapar 2 saat
 • Bilişsel Kuramlar M. H. Türkçapar 1 saat
 • Albert Ellis Rasyonel Emotif Terapi A-B-C Modeli S. O. Güriz 1 saat
 • Beck Modeli M. H. Türkçapar 1 saat
 • Psikoterapide temel ilkeler, görüşme ve değerlendirme becerileri M. H. Türkçapar 1 saat
 • Bilişsel terapide değerlendirme, Örnek Görüşme Bilişsel Davranışçı kavramlaştırma ve formülasyon M. H. Türkçapar 1 saat
 • Bilişsel Terapi seansının yapısı ve seansların yapılandırılması R. A. Sayın 1 saat
 • Örnek Görüşme – BDT İlk Seans (depresif hastayla ilk terapi seansı) R. A. Sayın 1 saat

 

22.05.2015

 • Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif M. H. Türkçapar 2 saat
 • Otomatik düşüncelerin saptanması ve ele alınması, bilişsel işlem özellikleri M. H. Türkçapar 1 saat
 • Örnek Görüşme (Tekniklerin uygulanışı) M. H. Türkçapar 1 saat Depresyonun Bilişsel Davranışçı modeli K. Özdel 2 saat
 • Davranışçı Teknikler K. Özdel 2 saat Depresyonun Bilişsel Davranışçı Terapisi: Bilişsel Teknikler K. Özdel 1 saat
 • Örnek Görüşme: (Depresif hasta-Bilişsel teknikler A. T. Beck) K. Özdel 1 saat

 

23.05.2015

 • Panik Bozukluk ve Agorafobinin Bilişsel Davranışçı Modeli M. H. Türkçapar 1 saat
 • Panik bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi Psikoeğitim M. H. Türkçapar 1 saat
 • Panik bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi Bilişsel Teknikler M. H. Türkçapar 1 saat
 • Panik bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi Davranışçı Teknikler M. H. Türkçapar 1 saat
 • Örnek Görüsme: (Panik Bozukluk -C. Padesky) M. H. Türkçapar 1 saat
 • Özgül fobinin Bilişsel Davranışçı Tedavisi S. Aslan 1 saat
 • Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Modeli ve Tedavisi R. A. Sayın 3 saat
 • Sınav Anksiyetesinin Bilişsel Davranışçı Terapisi K. Özdel 1 saat

 

24.05.2015

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Modeli M. H. Türkçapar 1 saat
 • Obsesif sorunların Bilişsel Davranışçı Tedavisi M. H. Türkçapar 2 saat
 • Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi R. A. Sayın 2 saat
 • Yaygın anksiyete bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapisi S. Aslan 2 saat
 • Somatizasyon Bozukluğu ve Saglık Anksiyetesinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım S. Aslan 2 saat
 • Konversiyon bozukluğunda Bilişsel Davranışçı Yaklaşım S. Aslan 1 saat
 • Bilişsel Kişilik Kuramı S. Aslan 1 saat
 • Temel İnanç ve Ara İnançların saptanması ve Değiştirilmesi S.O.G S. O. Güriz 1 saat

 

Katılımcılar: Türkiye’de çalışmakta olan psikiyatri uzmanları ve uzmanlık öğrencileri.

Sponsor firma: Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eğitim tarihi: 21 Mayıs 2015-24 Mayıs 2015

Eğitim süresi: Toplam 42 saattir. Eğitim 4 gün süreyle saat 08:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilir ve eğitimde devam zorunluluğu vardır (eğitimin en az %70’ine katılım zorunludur).

Eğitim yeri: Mövenpick Hotel Ankara; Beştepeler Mh., Yaşam Caddesi (Armada Alışveriş Merkezi Yanı) No:1, 06540 Ankara.