DUYURU

Günümüz psikoterapi yaklaşımları içinde bilimsellik, uygulanabilirlilik ve yararlılık açılarından öne çıkan bilişsel davranışçı psikoterapilerin ülkemizdeki gelişim ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla Ankara merkezli olarak kurduğumuz Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’ni sizlere duyurmak istiyoruz.

 

Bilişsel davranışçı psikoterapilerin, ülkemizde uygun yeterlikte profesyoneller tarafından ideal standartlarda ve uygun ortamlarda uygulanması Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin öncelikli hedefidir. Bu amaçla, bilişsel davranışçı psikoterapilerle ilgili bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimleri, kursları, kongreleri, sürekli eğitim toplantılarının yanı sıra konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek; yapılan diğer bilimsel eğitim etkinliklerine, ulusal ve uluslararası kongrelere ve toplantılara katılmak, bilişsel davranışçı terapistleri, ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde ve toplantılarda temsil etmeye çalışmak derneğimizin öncelikli amaçlarından olacaktır.  Bu faaliyetlere paralel olarak bilişsel davranışçı terapistlerin yetişmesi ve yeterliliklerinin belgelenmesi için gerekli koşulları belirlemek ve bu koşulları sağlayan terapistlerin yetkili kurumlarca resmen tanınmasını (akredite olmasını) sağlamak için de çalışmalar yürüteceğiz.

 

Aynı zamanda bilimsel anlamda kuramın gelişim ve uygulamasına katkı sunmak amacıyla bilişsel davranışçı psikoterapiler üzerine araştırmalar tasarlamak, yönetmek,  bu araştırmaların yayımlanmasını sağlamak için; dergi, bülten, kitap vb. yayınlar yapmak, yabancı dillerde bu konuda yayımlanmış özgün yayınları Türkçe’ye kazandırmak, terapi uygulama CD’leri, DVD’leri hazırlamak ve bunların yaygın bir biçimde dağıtılmasını sağlamak derneğimizin diğer hedefleri arasındadır.

 

Derneğimiz bu amaçlara dönük olarak çalışırken; bilişsel davranışçı psikoterapiler şemsiyesi altında yeralan düşünsel duygulanımcı davranış terapisi (rasyonel emotif davranış terapisi), bilişsel terapi, sorun çözme terapisi, kabul ve kararlılık terapisi, eytişimsel (diyalektik) davranışçı terapi, ayrımındalık tabanlı bilişsel terapi, güdümleyici (motivasyonel) görüşme, davranışçı etkinleştirme gibi yöntemlerin her biri için çalışma birimleri oluşturarak bu alanlardaki bilgi birikimini ve uygulamacı sayısını artırmaya çalışacaktır.

 

Bilişsel davranışçı psikoterapilere ilgi duyan herkesi aramıza bekliyoruz. Bu çabamızın alanla ilgili olumlu sonuçlara yol açacağını umuyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

Kurucular

Mehmet Hakan Türkçapar, Halil Ertuğrul Köroğlu,  Selçuk Aslan, Refia Aslıhan Sayın, Seher Olga Güriz, Gökçe Silsüpür, Kasım Fatih Yavuz, Serkan Akkoyunlu, Ahmet Emre Sargın, Özge Orbay