DUYURU

www.eabct2023.orgEABCT 2023
WCCBT

https://wccbt2023.org

 

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ - BECERİ EĞİTİMİ

Online
Mart-Nisan

Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi takvimi ekte sunulmuştur.