DUYURU

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
ETKİNLİKLER
Kurumdan Uygulamaya Psikoterapide Bilimsel Yaklaşımlar

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

Günümüz psikoterapi yaklaşımları içinde bilimsellik, uygulanabilirlilik ve yararlılık açılarından öne çıkan bilişsel davranışçı psikoterapilerin ülkemizdeki gelişim ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla Ankara merkezli olarak kurduğumuz Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’ni sizlere duyurmak istiyoruz.

 

Bilişsel davranışçı psikoterapilerin, ülkemizde uygun yeterlikte profesyoneller tarafından ideal standartlarda ve uygun ortamlarda uygulanması Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin öncelikli hedefidir. Bu amaçla, bilişsel davranışçı psikoterapilerle ilgili bilgilerin yaygınlaşmasını sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde bilişsel davranışçı psikoterapi eğitimleri, kursları, kongreleri, sürekli eğitim toplantılarının yanı sıra konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek; yapılan diğer bilimsel eğitim etkinliklerine, ulusal ve uluslararası kongrelere ve toplantılara katılmak, bilişsel davranışçı terapistleri, ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde ve toplantılarda temsil etmeye çalışmak derneğimizin öncelikli amaçlarından olacaktır. Bu faaliyetlere paralel olarak bilişsel davranışçı terapistlerin yetişmesi ve yeterliliklerinin belgelenmesi için gerekli koşulları belirlemek ve bu koşulları sağlayan terapistlerin yetkili kurumlarca resmen tanınmasını (akredite olmasını) sağlamak için de çalışmalar yürüteceğiz.