DUYURU

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ İLE ZAYIFLAMA TEKNİKLERİ ATÖLYE ÇALIŞMASI

7 Kasım 2021

Ele alınacak konular:

- Obezite sorununa giriş

- Obezite için önerilen BDT programlarını gözden geçirme

- Obezite hastalarının psikiyatrik/psikolojik açıdan değerlendirilmesi

- Tedavi motivasyonunu arttırma

- Zayıflamaya yönelik davranışçı teknikler: Farkına vararak yeme, sezgisel yeme, duygusal yemenin durdurulması (teorik + pratik)

- Zayıflamaya yönelik bilişsel teknikler: Alternatif düşüncelerin oluşturulması, iç sesler pratiği

- Gözden geçirme, takiplerin planlanması

- Takip seanslarının yapılandırılması

- BDT ile zayıflamayla ilgili literatür bilgileri