DUYURU

PSİKOTERAPİST DÜZEYİ EĞİTİM STANDARTLARI

1. Temel Gereksinimler

1.1. Tüm başvuranlar bireysel olarak değerlendirilir. Başvuranların psikoloji, psikiyatri, hemşirelik, uğraş tedavisi, rehberlik ve danışma gibi ruhsal yardım amaçlı profesyonel alanlardan en az birinde genel olarak yeterli görülen kabul edilmiş temel bilgi ve eğitime sahip olmaları gerekir. Ayrıca en az iki dernek üyesi tarafından önerilerek yönetim kurulu tarafından klinik rahatsızlıkların tedavisinde yeterli bilgi ve deneyime sahip oldukları onaylanmış olanlar eğitime aday olarak kabul edilirler.
1.2. Adayların danışanla işbirliği yapma, empati yapma, kişiler arası etkinlik gibi temel psikoterapist becerilerine sahip olmaları gerekir. 
1.3. Adayların bilişsel davranışçı terapileri sistematik biçimde temel tedavi edici model ya da modellerden biri olarak kullanmaları gereklidir.

 

2. Eğitim Süresi

2.1. Adayların eğitimi standart bilimsel/mesleki nitelikte bir eğitimdir ve bu süreç asgari 450 saatten oluşur.

 

3. Teorik ve Beceri Eğitimi

3.1. Genel eğitim içeriği psikopatoloji, bilişsel ve davranışçı psikoterapi ile ilgili gerekli bilgi ve anlayışın kazanılmasını sağlamaya yöneliktir.
3.2. Tüm eğitilenler bilişsel davranışçı terapiler ve bu terapilerin sorun alanlarına uygulanmasıyla ilgili kapsamlı bir anlayış kazandıracak eğitim programını alırlar.
3.3. Beceri/uygulama eğitimi  bilgi ve deneyim kazanmanın temel bir bileşenidir ve öğrencilerin toplam eğitim programının %50 sini oluşturacaktır. Bu eğitim beceri geliştirmeye yönelik olarak, kayıtların dinlenmesi, akran süpervizyonu, canlandırma, küçük grup çalışmaları gibi etkileşimli eğitim yöntemlerini içerir. 
3.4. Bu bilgi ve beceriler yapılandırılmış eğitim ve öğrencilerin kendi çalışmalarıyla kazanılacaktır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği eğitim programı bilişsel davranışçı terapileri öğrenme ilkeleri, biliş ve davranış analizi, bilişsel davranışçı terapilerin çeşitli klinik rahatsızlıklara uygulanmasını içeren bir tarzda hiyerarşik biçimde düzenlenmiş 400 saatten ve 4 modülden oluşur. Her bir öğrenci bu eğitim programının gerektirdiği ev ödevleri, sınavlar, vaka sunumları gibi yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Eğitim kaydı (dosyası) çalışmanın süresi, eğitim saatlerinin sayısı, adayın eğitimine katılan konuşmacılar, eğiticiler ve denetmenlerin kayıtlarından oluşmalıdır.
3.5. Adayların birçok bilişsel davranışçı terapi kursu sonunda olduğu gibi, hazırlayacakları raporlar, araştırma projeleri ve sınavlarla bilişsel davranışçı terapilerinin kuramsal ve uygulamaya dönük yanlarıyla ilgili yeterli bir anlayışa sahip olduklarını göstermeleri beklenmektedir.

 

4. SUPERVİZYONLU KLİNİK UYGULAMA

4.1. Kurs süresi boyunca adaylar 225 saatlik değerlendirme ve terapi süpervizyonu alacaklardır.
4.2. Her aday eğitim süresi boyunca hem değerlendirme hem de terapiye dönük olarak akredite veya eğiticiler tarafından uygun bulunmuş terapistlerden süpervizyon alacaklardır. Süpervizyon düzenli geri bildirim ve tartışmadan oluşacaktır. Yakın süpervizyon ise doğrudan izleme, görüşmenin sesli ya da görüntülü kaydının incelenmesiyle yapılacaktır.
4.3. Eğitilen kişinin eğitim süresi içinde değerlendirme seansından tedavinin bitimine ve tedavi sonrası kontrol görüşmelerini de kapsayan biçimde en az dört danışanın tedavisini yürütmesiyle uygulamalı eğitim tamamlanacaktır. Bu olguların en az üç farklı türde sorunla ilgili olması gereklidir. Bu vakaların tedavisi doğrudan ya da kayıt yöntemleri aracılığıyla süpervizörler tarafından yakından takip edilecektir.
4.4. Denetlenmiş (süpervize edilmiş) klinik uygulama eğitiminin detayları eğitim kaydında belirtilecektir.
4.5. Denetlenmiş klinik uygulama, resmi değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Takip edilen 4 olgu uygun formatta yazılarak nihai değerlendirmenin bir parçası olarak değerlendirilecek veya uygun görülen bir değerlendiriciye sunulacaktır.